Rozvrh     Oddíly
Všechny naše oddíly patří do sportovní všestrannosti, nejsou tedy organizovány ve sportovních svazech. To ovšem neznamená, že se děti neúčastní přeborů nebo jiných soutěží. Nejedná se ale o vrcholový sport, děti nemusejí každý víkend trávit turnaji nebo závody, přesto se leccos naučí a mají dnes tolik potřebný pravidelný pohyb.


NAŠE ODDÍLY PRO DĚTI
Rodiče a děti
Popis oddílu:
Pro děti od cca dvou do čtyř let, děti cvičí za pomoci a dozoru rodičů, tělocvična je vlastně jako hřiště plné prolézaček, hodiny jsou přínosem nejen pro děti, ale i pro rodiče, pro které může být rodičovská dovolená poněkud dlouhá. Často se cvičí za doprovodu dětských říkanek, v některých hodinách je i divadélko. Oddíly pořádají pobyty v přírodě, ty zimní s lyžařským výcvikem.

Předškolní děti
Popis oddílu:
Pro děti „školkového“ věku. Do těchto hodin již rodiče nechodí, děti se učí samostatnosti a v přiměřené míře i disciplíně (teď musíš počkat, cvičí zrovna Kubík, mohli byste si ublížit). Seznamují se s dalším nářadím a náčiním, učí se správnému držení těla.

Taneční oddíl (FACEBOOK)
Popis oddílu:
Motýlci - taneční průprava pro děvčata od cca 4 let, pohyb s hudbou, zejména s dětskými písničkami. Dbáme na správné držení těla, posloucháme rytmus, učíme se první taneční a aerobikové kroky, na vystoupeních v Sokole předvedeme první jednoduché choreografie

Miniaerobik - pro mladší žákyně, učíme se aerobikové kroky a sestavy, s nimiž se předvedeme i na soutěžích; v hodinách ale i posilujeme, nezapomínáme na správné provedení cviků a zejména na správné držení těla. Nechybí samozřejmě poctivé protažení. Čas od času si zabrousíme i do gymnastiky a vyzkoušíme si své schopnosti na nářadí.

Danceaerobik - pro starší žákyně a dorostenky, náplň je podobná jako v miniaerobiku, upravená pro starší a zdatnější cvičenky

Rokenrol

Breakdance

Taneční oddíl pořádá každoročně oblíbené letní tábory pro chlapce i děvčata všech věkových kategorií s tímto programem: Třífázový trénink, dopoledne a odpoledne ve sportovní hale, ale i na hřišti (výuka tanců a gymnastická průprava), v podvečer míčové hry, atletika na hřišti, plnění celotáborové hry.

Sportovní gymnastika
Popis oddílu:
Gymnastika je dobrý základ pro jakýkoliv sport. U nás se děti naučí základy, které se jim budou hodit, i když si v budoucnosti vyberou něco jiného. Když se dítě rozhodne pokračovat s gymnastikou, naučíme ho i těžší kousky. Nejdůležitější pro nás je, aby si děti vybudovaly kladný vztah ke sportu. Proto nikoho nenutíme do toho, co dělat nechce nebo čeho se bojí. Vzhledem k tomu, že se tradičně každý rok zúčastňujeme sokolských Přeborů ve všestrannosti, občas se věnujeme i atletice. Kromě závodů všestrannosti se také na podzim zúčastňujeme závodů v TeamGymu. Závodění si užíváme a máme velkou radost z jakéhokoliv úspěchu, ať je to medaile, nebo jen zlepšení oproti minulému roku.

Žactvo všestrannost

Všesportovní přípravka
Popis oddílu:
Oddíl všesportovní přípravky je určen pro žáky 1. a 2. třídy. Tréninky se konají vždy ve středu od 14:30 do 16 hodin. Děti se během roku seznámí hravou formou s tradičními i méně známými sporty. Program je zaměřen na rozvoj koordinace, zvýšení vytrvalosti a svalové síly. Tréninky probíhají v tělocvičně, a pokud to počasí dovolí, tak také venku v blízkém okolí sokolovny. Je možné domluvit vyzvedávání z družiny ZŠ Hanspaulka. Začínáme 18.9.2019 Další info na: Mariana.Stokova@seznam.cz

Florbal

NAŠE ODDÍLY PRO DOSPĚLÉ A DOROSTENCE
Aerobik
Popis oddílu:
Taneční choreografie s hudbou ve svižnějším tempu, kondiční cvičení s náčiním i bez něj pro všechny ženy, které se rády zapotí, posílí svaly a poctivě se protáhnou. V hodinách se setkáte s moderními prvky různých stylů cvičení (bodystyling, tabata, step-aerobik apod.) i různým náčiním (overbally, gymbally, togu, terabandy atd.)

Cvičení pro zdraví
Popis oddílu:
Pro všechny ženy, které po rychlém tempu netouží, ale přesto se rády hýbou. V hodinách nechybí jednodušší krokové variace pro rozhýbání a zahřátí, ale ani posilovací a relaxačně-protahovací část. Využíváme i různé náčiní, obdobně jako v hodinách aerobiku.

Kardiaci

Kulturistika

Nohejbal

Volejbal

Muži a dorostenci

Věrná garda

Aerobik pro veřejnost© 2011-2022  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka