PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ - II. pololetí 2017

Noví členové jednoty vyplní přihlášku a odevzdají vedoucímu cvičiteli oddílu. Podle této přihlášky bude vyhotoven průkaz člena ČOS. Za průkaz ČOS zaplatíte 10 Kč - platí se spolu s příspěvky.

Průkaz ČOS: každý člen jednoty musí mít členský průkaz s vylepenou známkou na příslušný rok. Po zaplacení příspěvků vám členskou známku vylepí do sokolské legitimace.


ZPŮSOB PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ:
- v září 2017 pouze převodem na účet TJ
- od 01.10. 2017 přímou platbou v kanceláři jednoty


! ! ! K A N C E L Á Ř   N E N Í   V   Z Á Ř Í   V   P R O V O Z U ! ! !


VEŠKERÉ INFORMACE POUZE NA:
info@sokol-hanspaulka.cz nebo u vedoucích cvičitelů

PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET JEDNOTY:
- č. účtu jednoty: 162860329/0800
- variabilní symbol: je dán číslem oddílu ve kterém se člen evidoval
- zpráva pro příjemce: příjmení, jméno, rok narození osoby za kterou platíte (ostatní informace jsou naprosto zbytečné)

Věmujte pozornost uvedení správného variab. symbolu i zprávě pro příjemce!!!
Při nejasnostech se zeptajte vedoucí cvičitelky (cvičitele) nebo na info@sokol-hanspaulka.cz.
Převodem jednou platbou může platit jen jeden člen, v oddíle rodičů a dětí se platí jednou platbou za oba.


Variabilní symboly oddílů jednoty:
111 - Aerobik
112 - Cvičení pro zdraví
113 - Florbal
114 - Kardiaci
115 - Kulturisté
116 - Muži - odbíjená i košíková
117 - Necvičící
118 - Nohejbal
119 - Předeškolní děti
120 - Rodiče a děti 1.oddíl - úterý odpoledne
121 - Rodiče a děti 2.oddíl - čtvrtek dopoledne
122 - Rodiče a děti 3.oddíl - úterý dopoledne
123 - Taneční oddíl žactva
124 - Věrná garda
125 - Volejbal středa i čtvrtek
126 - Všesportovní přípravka mladšího žactva (dívky i chlapci)
127 - Žáci - základy gymnastiky a míčových her
128 - Žákyně - sportovní gymnastika
129 - Společenské tance


Výše jednotlivých příspěvků: [XLSX 0,2MB]
© 2011-2017  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka