PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Vážení cvičenci, vážené cvičenky, bratři a sestry,

ačkoliv podle stanoviska MŠMT není na vrácení části úplat za kroužky z důvodu opatření vlády ČR (COVID-19) právní nárok, rozhodl výbor T.J.Sokol Praha-Hanspaulka o možnosti vrácení příslušné částky za neuskutečněné cvičební hodiny těm, kteří si o ni požádají.
Částka k vrácení činí poměrnou část z oddílového příspěvku a bude přednostně poskytnuta formou slevy z oddílového příspěvku na II.pololetí roku 2020.
Pokud budete chtít o vrácení této částky požádat, pište na mail info@sokol-hanspaulka.cz , případně se informujte v úředních hodinách v kanceláři jednoty.
Uvítáme, když jednotu finančně podpoříte tím, že o vrácení části příspěvku nepožádáte.

Z výbor jednoty
Lucie Ježková, starostka

Výše jednotlivých příspěvků: [XLSX 0,2MB]
Pokyny: [XLSX 0,2MB]


© 2011-2021  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka