O nás     Výbor     Cvičitelé     Sokolník     Zasloužilí členové
ZASLOUŽILI ČLENOVÉ

foldajaroslav_200.jpg, 10kB JAROSLAV FOLDA
Bratr Folda je v sokolské jednotě Dejvice II od svých žákovských let. Do hanspaulské jednoty se vrátil hned po skončení války. V roce 1948 cvičil jako dorostenec na XI. všesokolském sletu (v první řadě před hlavní tribunou). Po roce 1968 se podílel na znovuzrození sokolské jednoty na Hanspaulce a pak v období „normalizace“ jako cvičitel dorostu pomáhal při sokolské výchově mládeže, pokud to tehdejší poměry dovolily.

Po roce 1990 se plně zapojil do obnovy hanspaulské jednoty a jako starosta se zasloužil o navrácení sokolského majetku. Zúčastňoval se všech soudních jednání, sokolovna byla navrácena až roku 1998!

Tělocvičná jednota je spoluvydavatelem časopisu „Hanspaulka“, který může vycházet jedině díky bratru Foldovi, který je původním povoláním polygrafický odborník. Tiskne tento časopis bez nároku na honorář v tiskárně Vyšší školy grafické v Praze 1. Bratr Folda také vypátral v Dolním Slivně hrob matky zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše. Je stále členem výboru jednoty jako archivář.
dynybylpravoslav_200.jpg, 10kB Ing. PRAVOSLAV DYNYBYL
Bratr Dynybyl pochází ze sokolské rodiny. Jeho otec byl v hanspaulské jednotě členem cvičitelského sboru, cvičil žactvo. Bratr Dynybyl je od roku 1990 stále náčelníkem jednoty a patnáct let byl také župním náčelníkem.

Mimo to byl na XIII. sletu členem ústředního vedení skladby mladších žáků. Mimo to nacvičil se žáky sletové skladby a zúčastnil se s nimi všech všesokolských sletů. Na všech sletech po roce 1990 cvičil také ve skladbách Věrné gardy.
mikulkovavera_200.jpg, 10kB VĚRA MIKULKOVÁ
Sestra Mikulková je sokolkou od žákovských a dorosteneckých let, cvičila v Sokole na Vsetíně na Moravě a v roce 1948 cvičila jako žákyně na XI. všesokolském sletu. Po přestěhování do Prahy v šedesátých letech se v roce 1968 podílela na obnovení Sokola. V období tzv.normalizace byly tyto snahy na dvacet let zmařeny.

Po roce 1989 po obnovení Sokola se od roku 1990 aktivně účastnila obnovení hanspaulské jednoty a od října 1990 do března 2010 dělala její jednatelku. Veškeré administrativní práce včetně ročních rozpočtů vykonává s plnou odpovědností.

Pokud jde o činnost v rámci všesokolských a župních sletů se zúčastnila v následujících oblastech: v roce 1994 na XII. sletu vedla nácvik s mladšími žákyněmi a skladbu žen s kužely. V roce 1998 pro župní slety v Liberci a Brandýse n. Labem nacvičila se staršími žákyněmi skladbu „Holduj tanci, pohybu“ a skladbu žen s kužely „Aida“. V roce 2002 v Liberci cvičila ve skladbě pro ženy „Můj domov“. Na XIV. slet roku 2006 nacvičovala se ženami skladbu „Léto“ a byla současně župní vedoucí této skladby.

Mimo to také několik let nacvičovala s předškolními dětmi sestavy na nářadí, jedno družstvo se v rámci Prahy umístilo na třetím místě. Dále je sestra Mikulková velmi aktivní při různých akcích pro děti jako např. „Putování za velikonočním vajíčkem“, vánoční akce se zpěvem koled a další. Proto jí navrhujeme udělení bronzové medaile ČOS.
prucknerovakvetoslava_200.jpg, 10kB KVĚTOSLAVA PRÜCKNEROVÁ
Sestra Prücknerová je členkou Sokola již od předválečného období. Cvičila na všech všesokolských sletech a po roce 1990 vedla oddíl předškolních dětí, s kterými nacvičila příslušné skladby a vedla děti na Strahov při všech sletech (1994, 2000 a 2006). Na těchto sletech také cvičila ve skladbách pro „Věrnou gardu“ a pro ženy.

Po roce 1990 byla po několik funkčních období náčelnicí jednoty. Je zakladatelkou a organizátorkou dětských akcí jako např. každoroční „Putování za velikonočním vajíčkem“, jehož několik ročníků bylo zařazeno do akcí župy Podbělohorské. Pokud jí zdravotní stav dovolil, pomáhala s organizací tradičních šibřinek, zejména dětských. Pro taneční zábavy dospělých nacvičila Českou besedu a byla s ní i na šibřinkách v jiných jednotách, např. v Sokole Střešovice, se kterým má naše jednota úzké kontakty.


© 2011-2022  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka