VĚRNÁ GARDA


CVIČITELÉ:
Ing. Anna Horáková
Mgr. Milan Horák
Ing. Bohumil Konrád

POPIS ODDÍLU:
ŽENY A MUŽI od 50 let
Rozehřátí, uvolnění a protažení svalových úponů, posilování oslabených svalových skupin, které ovlivňují správné držení těla, jistoty a stability chůze, cvičení s využitím karimatek (25 min.).
Samostatná cvičení (35 min.): s použitím overbalů, gymbalů, švihadel, ribstolů, volejbalových míčů, laviček a žíněnek.
Oddíl plní i společenskou funkci. Pořádáme také akce mimo tělocvičnu (víkendové výlety, opékaní buřtů, výlet parníkem). Nacvičujeme sestavy s hudebním doprovodem na vystoupení na akcích našeho Sokola a skladby pro účast na všesokolských sletech. Členové oddílu nemalou měrou pomáhají při pořádání akcí jak pro děti, tak při společenských akcích pro dospělé.
© 2011-2022  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka