PŘEDŠKOLNÍ DĚTI


CVIČITELÉ:
Miluše Bendová
Lucie Karlíková
Marie Šmejkalová
Ing. Anna Horáková
PhDr. Zuzana Hubinková
Martina Hlaváčková
Martina Galušková
Karel Bačina
Květoslava Prucknerová
Anna Horáková
Jolana Kramarovičová
Ing. Bohumil Konrád

POPIS ODDÍLU:
V oddíle cvičí děti ve věku 4 (3) – 6 let.
Po 15 minutové rozcvičce se děti rozdělí do jednotlivých oddílů (cca 4 děti). Pod dohledem cvičitelů děti cvičí na nářadí, učí se základní atletické dovednosti, jako je běh, skok do dálky a práci s míčem (hod na cíl, kop na branku apod.) Každých 5 minut činnost měníme. Na závěr hodiny buď hrajeme hry, nebo závodíme. Pro děti této věkové kategorie jsou také určeny zimní a letní pobyty pro rodiny s dětmi. Nabídku najdete ve složce Akce.


Děti se také zúčastňují svých prvních velkých celo- Pražských závodů. V listopadu to bývá „Míčový trojboj“ v Karlíně a začátkem dubna na gymnastické závody a v červnu „Atletické závody na Julisce“. Na tyto závody děti průběžně připravujeme.
Pro děti také pořádáme další akce jako je Mikuláš, Zdobení stromečků, Šibřinečky, Putování za velikonočním vajíčkem.
Pro děti této věkové kategorie jsou také určeny zimní a letní pobyty pro rodiny s dětmi. Nabídku najdete ve složce Akce.


UKÁZKY ZE CVIČENÍ:

predskolniDeti_1predskolniDeti_2predskolniDeti_3predskolniDeti_4predskolniDeti_5
predskolniDeti_6predskolniDeti_7predskolniDeti_8predskolniDeti_9predskolniDeti_10
predskolniDeti_11predskolniDeti_12predskolniDeti_13predskolniDeti_14predskolniDeti_15
predskolniDeti_16predskolniDeti_17predskolniDeti_18predskolniDeti_19predskolniDeti_20


© 2011-2018  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka