ŽACTVO - všestrannost


CVIČITELÉ:
Petr Doubrava
Marie Hoková
Nicolas Kučera

POPIS ODDÍLU:
Cvičí se základy gymnastiky na hrazdě, kladině a kruzích, prostná, přeskok přes bednu/kozu, šplh. Neopomíjí se ani atletika a sportovní hry. Mezi hlavní cíle patří radost z pohybu, cvičení pro správné držení těla a základní koordinaci pohybů. Jsme oddíl vhodný i pro ty, kdo stíhají pouze jedno cvičení týdně.
© 2011-2018  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka